شرکت برق خراسان شمالی ۱۵ میلیارد خسارت قطعی ناگهانی برق را پرداخت کرد

شرکت برق خراسان شمالی ۱۵ میلیارد خسارت قطعی ناگهانی برق را پرداخت کرد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: تاکنون این شرکت ۱۵ میلیارد ریال غرامت به مشترکانی که از قطع ناگهانی برق خسارت دیده‌اند، پرداخت کرده است.

علی رضا صبوری گفت : سال گذشته ۳۰۰ گزارش درخواست غرامت مردم به این شرکت رسید و با بررسی هایی که انجام شد ۲۵۶ مورد تایید و به آن ها غرامت پرداخت شد.

وی افزود: در واقع  ۸۵درصد خسارت های مردمی تایید شده است.

وی گفت: همه ساله در تبصره ۱۲ قانون بودجه پیش بینی می شود که از هر مشترک شهری ماهانه هزار و از هر مشترک روستایی ماهانه ۵۰۰ ریال دریافت و پوشش بیمه ای ایجاد شود که از محل آن، این غرامت ها پرداخت می شود.

وی اظهار داشت: چنانچه در نقطه‌ای  اضافه باری داشته باشیم و تجهیزات و لوازم به علت نوسان برق آسیب ببینند مشترکین می‌توانند نسبت به ثبت اطلاعات لازم اقدام کنند تا غرامت به آن ها پرداخت شود.

مطالبات شرکت توزیع برق

 به گزارش اتفاقیه به نقل از ایرنا صبوری در مورد بدهی های مشترکان برق به این شرکت نیز گفت: مجموع بدهی های مشترکان برق  ۳۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۳۶ درصد این بدهی ها مربوط به بخش خانگی، ۳۳درصد بخش عمومی، هفت درصد بخش خانگی، پنج درصد بخش صنعت و ۱۹ تا ۲۰ درصد در بخش تجاری است.

وی با بیان این که برق هیچ مشترکی به علت پرداخت نکردن بدهی قطع نشده است گفت: به لحاظ قانون هر مشترک که یک دوره از بهای برق را پرداخت نکند شرکت برق پس از صدور اخطار برق و در صورت پرداخت نشدن بهای برق در ۷۲ ساعت اقدام می کند.

صبوری گفت: اما تا کنون به علت وضعیت معیشتی مردم بویژه در دوره کرونا قطع برق تقریبا به صفر رسیده است. 

طبق ماده ۱۲ قانون الحاق به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابع ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود، اخذ و صـرفاً جهـت بیمـه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سـوزی و مسـمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه برگزاری مناقصه اقدام کنند.

از جمعیت ۸۶۳ هزار نفری استان خراسان شمالی ۳۵۳ هزار و ۶۹۸ خانوار مشترک شرکت توزیع برق هستند که ۸۴ درصد مشترک بخش خانگی و مابقی نیز در بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و سایر مصارف هستند و طبق آمار رسمی حدود  ۹۹.۹ از خانوارهای شهری و روستایی این استان از نعمت روشنایی برق برخوردارند.

میانگین مصرف مشترکان خانگی برق ۲۰۰ مگاوات است.

با احتساب برق مصرفی مشترکان بزرگ صنعتی از جمله پتروشیمی، سیمان، ریخته گری و آلومینا، مصرف برق استان به ۳۸۰ تا ۴۰۰ مگاوات می رسد.

شرکت برق خراسان شمالی ۳۶۷ هزار مشترک دارد.

 

 

 


چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید