مناظره یا مجادله؟

 به گزارش اتفاقیه ، مناظره سوم ‎و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری با عنوان دغدغه‌های مردم با حضور کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار شد و نامزدها کم و بیش به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دادند.

مردم و تحلیلگران اذعان می کنند مناظره آخرنسبت به دو مناظره دیگر بهتر بود، اما مناظرات انتخاباتی در حالی به پایان رسید که به نظر می رسد نتوانست دردی از مردم دوا کند و مشکلی از مشکلاتشان را چاره کند و صرفا مملو از وعده‌هایی بود که تحقق آن چندان در دسترس نیست وآنچه از این مناظرات بر جای ماند نه مباحث کارشناسی مفید برای مردم که مباحثی شعاری، بدون برنامه‌ریزی بود و به مباحث حداقلی پرداخته شد.

این مناظره نیزمانند مناظره‌های پیشین رنگ و بویی از تخریب داشت هر چند که نامزدها در این مناظره بیشتر به سمت وعده‌ و ارائه برنامه رفتند اما نکته جالب این بود که با وجود انتقادات بسیاری که پیش از این به ساختار مناظره از سوی سیاسیون، مقامات و حتی خود کاندیداها مطرح شده بود اما این انتقادات هیچ تاثیری بر ساختار، روند و عملکرد مناظره نگذاشت و صدا وسیما طبق برنامه از پیش تعیین شده خود مناظره را طبق روال گذشته پیش برد.

مناظره سوم را شاید بتوان به لحاظ فضای مناظره‌ای و روح حاکم بر این برنامه بهتر از برنامه‌های مناظره قبلی ارزیابی کرد اکثر کاندیداها صرفا متوسل به هر چیزی حتی آنچه بدان اعتقاد ندارند، شدند تا بتوانند نگاه مردم را به سمت و سوی خود متمایل کنند.  

آرمان ها با اهداف عملیاتی اشتباه گرفته شد

تحلیلگر و استاد دانشگاه در زمینه مناظره سوم به اتفاقیه می گوید: تمام نامزدها تاحدودی سعی کردند برنامه داشته باشند اما در حیطه برنامه ریزی آنچه مطرح می کردند تا حدودی آرمان ها بود و برنامه عملیاتی و هدف گذاری براساس قابلیت ها وتوانندی و براساس بررسی وضعیت موجود نبود و خیلی از این موارد و وعده ها که داده می شد، در وضعیت کنونی شدنی نیست و این جای حرف داشت.

وی با بیان اینکه به طور مثال میزان درآمد ما در حال حاضر از محل  فروش نفت و غیره مشخص است اما مباحثی که باید مطرح می کردند برنامه های قابل اجرا بود،اذعان می کند: آرمان های نامزدها خوب بود اما اینکه چقدر این آرمان ها عملیاتی خواهد شد جای حرف داشت.

وی اضافه می کند: نامزدها در بررسی محیطی خود آنچه باید ندیده بودند و معلوم نبود با چه مکانسیمی می خواهند این شعارهای خود را عملیاتی کنند.بیشتر نامزدها اهداف عملیاتی  خود را با اهداف آرمانی اشتباه گرفته بودند و وعده می دادند بیشتر شعار گونه عمل کردند.

وی با بیان اینکه دو نامزد با اشاره به جریان های گذشته به دنبال جریان سازی ها و تشویش اذهان عمومی  بودند، می افزاید: تخریب و ترور شخصیت ها در این مناظره نیز هم مانند مناظره های قبل وجود داشت.

این استاد دانشگاه می گوید: نامزدها در زمینه تجزیه و تحلیلی موقعیت شناخت نداشتند و اهداف استراتژیک برای چهارسال آینده را مشخص نکردند و نامزدها نقاط قوت و ضعف در داخل و خارج را خوب نمی شناختند .

وی می گوید: مباحث مطرح شده از سوی نامزدها به طور مثال افزایش یارانه و افزایش اشتغال صحبت های خوبی است اما در عمل آیا می توانند این کار را انجام دهند در دولت قبل هم وعده های زیادی داده شد، اما آیا همه آنها عملیاتی شد؟


چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید