مشقت وسختی ها  اندر احوالات  خبرنگاران

به نام  خداوند نون وقلم  که یاد آور سوگند عظیم پروردگاربه مسئولیتی است که بردوش اهل  اندیشه و قلم نهاده است

خبر نگاران به راستی تجسم  امانت  ، مسئولیت ، تعهد ، دلسوزی ، و وظیفه شناسی اند که حرمت قلم را پاس داشته و توان خویش و قلم خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمی گیرند.

خبر نگاری  حرفه ای  ، شغلی ، بسیار شریف و ارجمندو خوش نام است که  دراین عصر فضای مجازی و ارتبا ط  بسیار سخت است وقتی حال خبر نگار خوب نیست حال رسانه هم خوب نیست خبر نگاران سازندگانی  هستند که جز قلم و کاغذ چیز دیگری در دست ندارند.

خبر نگاران از غم و درد همه جامعه  می گویند،  می نویسند که بیان  واقعیت ها نه نتها  از حرمت قلم نمی کاهد بلکه در شرایط سخت هم می کوشند تا راه  را برای دیگران باز کنند زیرا  زحمت کم کاری و عدم مسئولیت پذیری بعضی از مسئولان  هم در بخشهای مختلف  بر دوش  اصحاب رسانه است که این از شان و کرامت اهل رسانه می باشد.

 خبر نگاران غم خوار آحاد جامعه هستند اما خود غم خواری ندارند از بس از غم و رنج دیگران می گویند جامعه گمان دارد که این صد ا های بلند جامعه که  جزئی از پیکر  اجتماع هستند  آنها  غمی ندارند.

 آیا مطالبات مطالبه گران  جامعه حد اقل در روز شان  شنیده می شود ؟

  17 مرداد روز خبر نگار است هر چند که خبر نگاران  همیشه  جدال با نشدن ها، کمبودها گرانی ها  و جنگ بر سر شدن ها و نشدنها داشتن ها و نداشتن ها با چاشنی عشق و علاقه تنها گوشه ای از کارهای روزانه یک خبرنگار است .

هر چندکه خبر نگاران در جامعه بدو ن هیچگونه تشریفات قانونی  تحمیل  هزینه ها ی نا متعارف برای جامعه جهت بیان درد  و مشکلات و خواسته های بحق مردم   به عنوان پرچم داران  تعهد و مسئولیت  پذیری صداقت اجتماعی  و وجدان بیدار جامعه و تصویر گران زمان جهت رساندن صدا های بی صدا که صدایشان  به جای نمی رسد تا از داشته ها و ند اشته ها  از شدنها و  نشدنها از بودنها و نبودنها  انتخاب  می شوند  صادقانه  مشکلات را بیان  می کنند و  می گو یند  هر چند که در طول سال  یک روز به نام روزخبر نگار  نام گذاری شده  که خداوند شهید محمود صارمی را با شهدای کربلا   مهشورکند که اگراین شهید نبود دیگر نام و  نشانی از این قشر دادگر جامعه هم نبود.

برای خبر نگاران جای سئوال است که چرا اکثر مسئولان دستگاه ها در این روز با خبر نگاران بیگانه اند  دستگاه ها ی اجرای فرهنگی آموزشی  ورزشی بهداشتی توجه به مشکلات  این قشری که برای اطلاع رسانی و آگاه نمودن  ازخدمات نظام اسلامی و دولت مردان  به افکار عمومی پابه پای مسئولان از دورترین و محروم ترین نقاط هم مشکلات و نارسائی هارا به مسئولان گوشزد و یاداوری می شوند آیا بهتر نیست  حد اقل در روز خبر نگار به مطالبات خبر نگاران هم گوش فرا دهند چراکه آنها هم جزئی از پیکره نظام اسلامی هستند.

خبر نگار مانه و سملقان /   نوروزی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید