شکایت از 2 کارخانه و برخی واحدهای صنعتی به علت آلودگی پساب                                     

معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: این اداره کل از دو کارخانه و برخی واحدهای صنعتی استان به علت تخلیه پساب های تصفیه نشده آنان در قوه قضاییه شکایت کرده است

حسین هراتی، معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این باره اظهار کرد: این اداره کل پرونده چند واحد صنعتی استان را به دستگاه قضایی ارسال کرده است.

هراتی گفت: موضوع این پرونده ها تخلیه فاضلاب خام به محیط زیست بوده که استاندارد لازم برای رهاسازی در محیط را نداشته و باعث آلودگی خاک شده است.

معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی بیان کرد: پساب یکی از این کارخانجات به بند احداثی، وارد و جذب خاک می شد.

وی در ادامه به طرح شکایت از برخی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی استان نیز اشاره و عنوان کرد: در استان، شهرک های صنعتی اسفراین، شیروان، فاروج و بیدک شهر بجنورد دارای تصفیه خانه صنعتی هستند و مابقی شهرک ها و نواحی صنعتی استان به علت عدم وجود زیرساخت های لازم تصفیه خانه ندارند.

وی اظهار کرد: با این وجود، در برخی ازفصول، بعضی ازشهرک های صنعتی استان که دارای تصفیه خانه هستند، پساب های صنعتی آنها  استاندارد لازم را ندارند.

هراتی گفت: شهرک صنعتی شیروان نسبت به احداث یک تصفیه خانه جدید اقدام کرده که به 50 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در دیگر شهرک ها و نواحی صنعتی استان که تصفیه خانه ندارند، پساب های آنها یا وارد چاه های جاذب و یا رهاسازی می شوند.

معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: پساب هایی که از استاندارد لازم برخوردار نباشند، منابع آب و خاک را آلوده می کنند که در برخی از نمونه گیری ها به این نتایج دست یافته ایم.

وی درباره صنایع بزرگ استان نیز بیان کرد: این صنایع در استان دارای تصفیه خانه های بهداشتی و یا صنعتی هستند.

هراتی گفت: صنایعی که دارای تصفیه خانه های بهداشتی یا صنعتی هستند ازآنها برای آبیاری فضای سبز خود آنها استفاده می شود و بیشتر واحدهای بزرگ صنعتی در استان از این روش استفاده می کنند.

وی افزود: در صنایعی از جمله مجتمع صنعتی فولاد اسفراین پساب های آنها بازچرخانی و دوباره به خطوط تولیدی آنها وارد می شوند.

معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی خاطرنشان کرد: پساب صنعتی مجتمع صنعتی آلومینای جاجرم نیز به صورت گَل قرمز در سدهای باطله ایجاد شده، وارد و مدیریت می شوند.

وی در بخش دیگری از سخن خود درباره دو تصفیه خانه شهری بجنورد و اسفراین نیز اظهار کرد: به طور کلی در کشور پساب تصفیه خانه های شهری که استاندارد محیط زیست را داشته باشند برای  آبیاری فضای سبز و درختان غیر مثمر استفاده می شود همچنین این پساب قابلیت رهاسازی در رودخانه ها و مسیل ها و یا تخلیه در چاه های جاذب را نیز دارند.

هراتی گفت: پساب خروجی از تصفیه خانه بجنورد در رودخانه اترک رهاسازی می شود.

وی تصریح کرد: این پساب خروجی، استاندارد لازم را فقط برای رهاسازی در رودخانه و کشت درختان غیر میوه ده ( غیر مثمر) را دارد.

معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: با این وجود، متاسفانه شاهد هستیم که باغداران در مسیر رودخانه اترک از این پساب برای آبیاری باغات خود استفاده می کنند.

وی در ادامه درباره پساب تصفیه خانه اسفراین نیز بیان کرد: در طول یک سال پایش های متعددی از این تصفیه خانه انجام می شود و در برخی از ماه ها پساب این تصفیه خانه برای رهاسازی و یا هر نوع بهره برداری دیگری استاندارد لازم را ندارد.

وی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان مسئولیت جلوگیری از کشت گونه های مثمر و گونه های کشاورزی را بر عهده دارد و بر اساس قوانین و ضوابط می بایست استانداردهای لازم برای کشت گونه های مختلف کشاورزی را بر عهده دارد.

معاون پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: این سازمان باید نوع محصولات کشاورزی برای بهره برداری از پساب به منظور آبیاری را تعیین و مشخص کند.

هراتی گفت: این در حال است که سازمان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون در این زمینه استاندارد مشخصی  را ارائه نکرده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید