خطر خصولتي‌ها

خطر خصولتي‌ها

مجيد اورعي

 در ساليان اخير تاكيدهاي پي در پي و مكرر مقام معظم رهبري بر مفاهيمي همچون اقتصاد مقاومتي، رونق توليد و جهش توليد بيانگر واقعيتي تلخ است. اينكه دردهاي اقتصادي حاكم بر فضاي كسب و كار به قدري زياد است كه هر مقدار براي كاهش يا رفع آنها كار كرده‌ايم و كار كنيم كم است. در اقتصاد عوامل موفقيت كسب و كارها از دو منظر دروني و بيروني قابل بررسي هستند؛ عوامل دروني همانند مزيت رقابتي، نيروي انساني، سرمايه و... و عوامل بيروني همچون عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... هستند كه هر يك به نوبه خود بر موفقيت كسب و كارها اثرگذارند. عوامل بيروني خارج از حيطه و توان كسب و كارها هستند و عموما توسط سياستگذاري حاكميت تعيين مي‌شود. لذا نياز است كه به نوعي كسب و كارها قبل از تصويب اين سياست‌ها، با ارايه بازخورد‌هاي علمي و كاربردي و با بيان آثار مثبت و منفي نسبت به بند بند هر يك از پيش‌نويس‌ها، حداكثر اثرگذاري خود را از دو منظر پيشگيري و درمان روي پيش‌نويس‌ها و مقررات وضعي در سياست‌هاي نظارتي و اجرايي اعمال كنند.

بديهي است هيچ يك از كسب و كارها هر قدر هم بزرگ و قوي باشند به تنهايي امكان مذاكره و مشاركت در اين تصميم‌گيري‌ها را ندارند. حتي اگر اين امكان را داشته باشند به سرعت مي‌توانند در اين فرآيند منجر به انحصارگري يا بروز احتمالي فساد شوند. لذا در تمامي جوامع، اصناف محل و مرجعي مطمئن براي رسيدگي به اين قبيل امور هستند. سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با اتكا به هزاران عضو خود بزرگ‌ترين و موثرترين مرجع مشورتي براي حاكمان و سياستگذاران در حوزه فاواست. پيشرفت‌هاي روزافزون در حوزه فاوا از يك‌سو و افزايش دامنه‌هاي كاربردي آن در تمامي امور روزمره جوامع بشري همچون آموزش، سلامت، اقتصاد، صنعت و... ضرورت حضور خبرگان صنعت فاوا را در تمامي شوراها، كميته‌ها و نهادهاي تصميم‌سازي كشور بيش از پيش روشن كرده است. بديهي است بي‌توجهي به اين امر مي‌تواند منجر به بروز مشكلات متعدد در پيشرفت كشور و خسارات جبران‌ناپذير بر بدنه صنعت شود. لذا ضروري است اعضاي هيات‌مديره سازمان نصر، در برنامه‌هاي مطالبه‌گري و تعامل فعال خود با حاكميت، نسبت به مطالبه اخذ حداقل يك كرسي صاحب راي براي سازمان نصر در تمامي ارگان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي سياستگذار، نظارتي و اجرايي در حوزه فاوا اقدام كنند. وجود هر كرسي در هر يك از مراكز كليدي داراي دو كاركرد اصلي است:

1- صداي رساي صنف: نماينده سازمان در هر يك از اين مراكز مي‌تواند به مثابه بلندگويي براي رساندن صداي ضعيف هر بخش از صنعت فاوا به آن مركز باشد. بدين نحو كه پس از دريافت نظرات اعضاي سازمان، آن صداي ضعيف را به صدايي رسا تبديل كرده تا بتواند قبل از تصويب هر مقرره و قانوني آثار آن را به هيات تصميم‌گير برساند و از بروز فجايع تصميم‌هاي نادرست جلوگيري كند.

2- خود تنظيم‌گري و پايش بازار: آگاهي از نگاه حكمرانان نسبت به مشكلات و موضوعات، منجر به اين خواهد شد كه فعالان حوزه فاوا با هم‌انديشي بيشتر نسبت به ارايه راه‌حل‌هاي مبتكرانه جهت برون‌رفت از مشكلات و پايش بازار اقدام كنند. بديهي است در اين حالت با مشاركت حداكثري بخش خصوصي، وظايف اجرايي و نظارتي سياستگذاران تا بخش زيادي حل و فصل خواهد شد و از هدر رفت سرمايه كشور تا حد زيادي جلوگيري خواهد شد.

هر چند از زمان تاسيس سازمان نصر تاكنون تلاش‌هاي زيادي در اين خصوص صورت گرفته و در برخي از اين مراكز، سازمان نصر داراي كرسي‌هاي ثابت يا مدعو است، ليكن براي رسيدن به جايگاه واقعي صنف نياز است برنامه‌هاي ذيل در دستور كار آتي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي قرار گيرد:

1- شناسايي و تهيه فهرست كليه مراكز و نهادهاي حاكميتي قانونگذار، اجرايي و نظارتي به عنوان ذي‌نفعان اثرگذار بر صنعت فاوا.

2- اولويت‌بندي سازمان‌ها برحسب ميزان، دامنه و شدت تاثيرگذاري آنها بر فعالان حوزه فاوا.

3- مطالبه‌گري و درخواست كرسي ثابت و داراي حق راي در كميسيون‌ها، كميته‌ها و شوراهاي تاثيرگذار مانند شوراي عالي فضاي مجازي.

4- تبيين و تدوين فرآيند دوسويه جهت تجميع نظرات و مشكلات اعضا و انتقال دغدغه‌هاي سياستگذاران و تهيه برنامه‌هاي عملي و كاربردي جهت رفع آنها .

نكته مهم و حايز اهميت در معرفي نمايندگان نظام صنفي در كرسي‌هاي مشورتي و سياستگذاري حاكميتي اين است كه اين نمايندگان بايد از جنس واقعي بخش خصوصي ناب و درد آشنا به مشكلات واقعي اين حوزه باشند تا بتوانند به صورت مستمر و بدون نگراني از نفوذ نهادهاي بالادستي دولتي و حاكميتي نسبت به ابراز نظر و اعلام خواسته‌هاي صنفي اعضا اقدام كنند. متاسفانه وجود شركت‌هاي دو وجهي خصولتي (خصوصي-دولتي) و (خصوصي-حاكميتي) كه در ساليان اخير با رشد قارچ‌گونه خود سعي در كسب كليه كرسي‌هاي بخش خصوصي در تمامي نهادهاي صنفي داشته‌اند، زنگ خطري جدي براي استقلال اين گونه نهادهاي صنفي و مردمي است. بر اين اساس بر تمامي اعضاي سازمان صنفي رايانه‌اي واجب است با شناختي دقيق افراد مستقل را براي نمايندگي اين صنف اثرگذار انتخاب كنند تا در گذر آن، استقلال و كيان خصوصي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نيز حفظ شود.


چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید