ببینید | آیا خطر به ابتلای کرونا در هوای برفی بیشتر می‌شود؟

با تماشای ویدئوی زیر به پاسخ این سوال می‌رسید که «آیا خطر به ابتلای کرونا در هوای برفی بیشتر می‌شود؟»

چاپ