ببینید | آیا زدن واکسن کرونا در کشور اجباری خواهد شد؟

آیا زدن واکسن کرونا در کشور اجباری خواهد شد؟ این سوالی است که پاسخ آن در ویدیو زیر داده شده. 

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

چاپ