ببینید/ اگر زوج فوت شد تکلیف مهریه زوجه چه می‌شود؟

عیسی امینی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری در گفتگو خود گفت: وقتی زوج فوت می‌کند ورثه مدیون می‌شود که مهریه را به زوجه پرداخت کند، اما ملزم به پرداخت آن نیستند .

مهریه زوجه از همان پرداخت می‌شود و اگر از متوفا مالی باقی نماند ورثه التزامی برای پرداخت مهریه ندارد. شاخص بانک مرکزی ملاک پرداخت مهریه است.

 

چاپ