ببینید/ وقتی کارت عروسی، داماد شیاد را رسوا کرد!

کارت دعوت یک مراسم عروسی با نام داماد و یک عروس دیگر همگان را شوکه کرد.


چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید