ببینید | کنایه بسیار سنگین AFC به صدا و سیما با انتشار یک پست جنجالی