قلعه‌ها و دژهای کهن، آثار بجا مانده از فرهنگ و تمدن تاریخی خراسان شمالی