خبرنگار اتفاقیه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی گفت: میزان مصرف بنزین در طرح نوروزی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰۹ درصد افزایش ...

     مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: در مرحله دوم پویش ایران مهربان ۱۲ هزار حامی به جمع حامیان طرح اکرام اضافه خواهند شد.

رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی گفت: واکسیناسیون در کشور ما به صورت رایگان است

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان شمالی گفت: «از ۲۵ اسفندماه ۹۹ تا کنون، 128هزار و 471 نفر از مراکز تاریخی، تفریحی و گردشگری استان بازدید کر...