روزنامه اتفاقیه، زبان گویای مردم خراسان شمالی
برای مشاهده کلیپ ها و خبر های ما در اینستاگرام میتوانید صفحه اختصاصی اتفاقیه را در اینستاگرام دنبال کنید.
برای مشاهده کلیپ ها و خبر های ما در تلگرام میتوانید کانال اختصاصی اتفاقیه را در تلگرام دنبال کنید.
روابط عمومی
جهت ارتباط با روابط عمومی اتفاقیه میتوانید با شماره تماس های زیر ارتباط برقرار کنید و ما را از نظرات خود آگاه کنید.

تلفن: 05832255411
فاکس 05832255677

محل ما بر روی نقشه