نرخ ارز بازار آزاد : دلار : ۳,۳۲۱ یورو : ۳,۶۲۲ پوند : ۵,۰۵۳

نرخ ارز رسمی : دلار : ۲۸,۳۷۲ پوند : ۴۳,۰۶۱ یورو : ۳۰,۷۹۹

نرخ طلا و سکه : یک گرم طلای 18 عیار : ۹۷,۳۰۰ سکه تمام - امامی : ۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه : ۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه : ۲۷۵,۰۰۰ سکه گرمی : ۱۸۸,۰۰۰

------ آرشیو روزنامه ------
صفحه شماره :12


دانلود روزنامه اتفاقیه 24 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 24 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -24 اردیبهشت ماه - شماره 1640

دانلود روزنامه اتفاقیه 23 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 23 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -23 اردیبهشت ماه - شماره 1639

دانلود روزنامه اتفاقیه 21 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 21 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -21 اردیبهشت ماه - شماره 1638

دانلود روزنامه اتفاقیه 20 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 20 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -20 اردیبهشت ماه - شماره 1637

دانلود روزنامه اتفاقیه 19 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 19 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -19 اردیبهشت ماه - شماره 1636

دانلود روزنامه اتفاقیه 18 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 18 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -18 اردیبهشت ماه - شماره 1635

دانلود روزنامه اتفاقیه 17 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 17 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -17 اردیبهشت ماه - شماره 1634

دانلود روزنامه اتفاقیه 16 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 16 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -16 اردیبهشت ماه - شماره 1633

دانلود روزنامه اتفاقیه 11 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 11 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -11 اردیبهشت ماه - شماره 1629

دانلود روزنامه اتفاقیه 12 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 12 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -12 اردیبهشت ماه - شماره 1630

دانلود روزنامه اتفاقیه 14 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 14 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -14 اردیبهشت ماه - شماره 1632

دانلود روزنامه اتفاقیه 13 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 13 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -13 اردیبهشت ماه - شماره 1631

دانلود روزنامه اتفاقیه 10 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 10 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -10 اردیبهشت ماه - شماره 1628

دانلود روزنامه اتفاقیه 9 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 9 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -9 اردیبهشت ماه - شماره 1627

دانلود روزنامه اتفاقیه 7 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 7 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -7 اردیبهشت ماه - شماره 1626

دانلود روزنامه اتفاقیه 6 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 6 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -6 اردیبهشت ماه - شماره 1625

دانلود روزنامه اتفاقیه 4 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 4 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -4 اردیبهشت ماه - شماره 1624

دانلود روزنامه اتفاقیه 3 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 3 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -3 اردیبهشت ماه - شماره 1623

دانلود روزنامه اتفاقیه 2 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 2 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -2 اردیبهشت ماه - شماره 1622

دانلود روزنامه اتفاقیه 31 فروردین ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 31 فروردین ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -31 فروردین ماه - شماره 1621

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اتفاقیه است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.