نرخ ارز بازار آزاد : دلار : ۳,۳۲۱ یورو : ۳,۶۲۲ پوند : ۵,۰۵۳

نرخ ارز رسمی : دلار : ۲۸,۳۷۲ پوند : ۴۳,۰۶۱ یورو : ۳۰,۷۹۹

نرخ طلا و سکه : یک گرم طلای 18 عیار : ۹۷,۳۰۰ سکه تمام - امامی : ۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه : ۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه : ۲۷۵,۰۰۰ سکه گرمی : ۱۸۸,۰۰۰

------ آرشیو روزنامه ------
صفحه شماره :14


دانلود روزنامه اتفاقیه 31 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 31 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه31 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 30 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 30 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه30 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 27 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 27 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 27 اردیبهشت ماه-96-نوبت دوم

دانلود روزنامه اتفاقیه 27 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 27 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 27 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 26 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 26 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 26 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 25 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 25 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 25 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 24 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 24 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -24 اردیبهشت ماه - شماره 1640

دانلود روزنامه اتفاقیه 23 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 23 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -23 اردیبهشت ماه - شماره 1639

دانلود روزنامه اتفاقیه 21 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 21 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -21 اردیبهشت ماه - شماره 1638

دانلود روزنامه اتفاقیه 20 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 20 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -20 اردیبهشت ماه - شماره 1637

دانلود روزنامه اتفاقیه 19 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 19 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -19 اردیبهشت ماه - شماره 1636

دانلود روزنامه اتفاقیه 18 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 18 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -18 اردیبهشت ماه - شماره 1635

دانلود روزنامه اتفاقیه 17 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 17 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -17 اردیبهشت ماه - شماره 1634

دانلود روزنامه اتفاقیه 16 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 16 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -16 اردیبهشت ماه - شماره 1633

دانلود روزنامه اتفاقیه 11 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 11 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -11 اردیبهشت ماه - شماره 1629

دانلود روزنامه اتفاقیه 12 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 12 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -12 اردیبهشت ماه - شماره 1630

دانلود روزنامه اتفاقیه 14 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 14 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -14 اردیبهشت ماه - شماره 1632

دانلود روزنامه اتفاقیه 13 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 13 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -13 اردیبهشت ماه - شماره 1631

دانلود روزنامه اتفاقیه 10 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 10 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -10 اردیبهشت ماه - شماره 1628

دانلود روزنامه اتفاقیه 9 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 9 اردیبهشت ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه -9 اردیبهشت ماه - شماره 1627

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اتفاقیه است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.