نرخ ارز بازار آزاد : دلار : ۳,۳۲۱ یورو : ۳,۶۲۲ پوند : ۵,۰۵۳

نرخ ارز رسمی : دلار : ۲۸,۳۷۲ پوند : ۴۳,۰۶۱ یورو : ۳۰,۷۹۹

نرخ طلا و سکه : یک گرم طلای 18 عیار : ۹۷,۳۰۰ سکه تمام - امامی : ۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه : ۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه : ۲۷۵,۰۰۰ سکه گرمی : ۱۸۸,۰۰۰

------ آرشیو روزنامه ------
صفحه شماره :6


دانلود روزنامه اتفاقیه 31 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 31 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 31 تیرماه 96-شماره 1693

دانلود روزنامه اتفاقیه 28 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 28 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 28 تیرماه 96-شماره 1692

دانلود روزنامه اتفاقیه 27 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 27 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 27 تیرماه 96-شماره 1691

دانلود روزنامه اتفاقیه 26 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 26 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 26 تیرماه 96-شماره 1690

دانلود روزنامه اتفاقیه 25 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 25 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 25 تیرماه 96-شماره 1689

دانلود روزنامه اتفاقیه 24 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 24 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 24 تیرماه 96-شماره 1688

دانلود روزنامه اتفاقیه 22 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 22 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 22 تیرماه 96-شماره 1687

دانلود روزنامه اتفاقیه 21 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 21 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 21 تیرماه 96-شماره 1686

دانلود روزنامه اتفاقیه 20 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 20 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 20 تیرماه 96-شماره 1685

دانلود روزنامه اتفاقیه 19 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 19 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 19 تیرماه 96-شماره 1684

دانلود روزنامه اتفاقیه 18 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 18 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 18 تیرماه 96-شماره 1683

دانلود روزنامه اتفاقیه 17 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 17 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 17 تیرماه 96-شماره 1682

دانلود روزنامه اتفاقیه 15 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 15 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 15 تیرماه 96-شماره 1681

دانلود روزنامه اتفاقیه 14 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 14 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 14 تیرماه 96-شماره 1680

دانلود روزنامه اتفاقیه 13 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 13 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 13 تیرماه 96-شماره 1679

دانلود روزنامه اتفاقیه 12 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 12 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 12 تیرماه 96-شماره 1678

دانلود روزنامه اتفاقیه 11 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 11 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 11 تیرماه 96-شماره 1677

دانلود روزنامه اتفاقیه 10 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 10 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 10 تیرماه 96-شماره 1676

دانلود روزنامه اتفاقیه 8  تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 8 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 8 تیرماه 96-شماره 1675

دانلود روزنامه اتفاقیه 7 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 7 تیرماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه 7 تیرماه 96-شماره 1674

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اتفاقیه است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.