نرخ ارز بازار آزاد : دلار : ۳,۳۲۱ یورو : ۳,۶۲۲ پوند : ۵,۰۵۳

نرخ ارز رسمی : دلار : ۲۸,۳۷۲ پوند : ۴۳,۰۶۱ یورو : ۳۰,۷۹۹

نرخ طلا و سکه : یک گرم طلای 18 عیار : ۹۷,۳۰۰ سکه تمام - امامی : ۹۵۱,۰۰۰ نیم سکه : ۴۹۷,۰۰۰ ربع سکه : ۲۷۵,۰۰۰ سکه گرمی : ۱۸۸,۰۰۰

------ آرشیو روزنامه ------
صفحه شماره :8


دانلود روزنامه اتفاقیه- 29 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 29 مهرماه

دانلود روزنامه شنبه-29 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 27 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 27 مهرماه

دانلود روزنامه پنج شنبه-27 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 26 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 26 مهرماه

دانلود روزنامه چهارشنبه-26 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 25 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 25 مهرماه

دانلود روزنامه سه شنبه-25 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 24 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 24 مهرماه

دانلود روزنامه دوشنبه-24 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 23 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 23 مهرماه

دانلود روزنامه یکشنبه-23 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 22 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 22 مهرماه

دانلود روزنامه شنبه-22 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 20 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 20 مهرماه

دانلود روزنامه پنج شنبه-20 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 19 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 19 مهرماه

دانلود روزنامه چهارشنبه-19مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 18 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 18 مهرماه

دانلود روزنامه سه شنبه-18مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 17 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 17 مهرماه

دانلود روزنامه دوشنبه-17مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 16 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 16 مهرماه

دانلود روزنامه یکشنبه-16مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 15 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 15 مهرماه

دانلود روزنامه شنبه-15مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 13 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 13 مهرماه

دانلود روزنامه پنج شنبه-13مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 12 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 12 مهرماه

دانلود روزنامه چهارشنبه-12مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 11 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 11 مهرماه

دانلود روزنامه سه شنبه-11مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 10 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 10 مهرماه

دانلود روزنامه دوشنبه-10 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 6 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 6 مهرماه

دانلود روزنامه پنج شنبه-6 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 5 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 5 مهرماه

دانلود روزنامه چهارشنبه-5 مهر ماه 96

دانلود روزنامه اتفاقیه- 4 مهرماه

دانلود روزنامه اتفاقیه- 4 مهرماه

دانلود روزنامه سه شنبه - 4 مهر ماه 96

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اتفاقیه است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.